martemeo center

 

Få bedre samspil, større glæde i dagligdagen.

Få hjælp til vrede og urolkige beboere. Bedre kontakt.

Marte Meo metoden bruges i samspillet bl.a. med demente og psykisk syge mennesker.

Gennem analyse af filmoptagelser ses der på, hvordan den demente eller psykisk syge reagerer på de kontakterer, der tages. Herudfra kan vi se, hvad den anden har brug for.

Marte Meo metoden kan bruges som overordnet omsorgsprincip, hvor vi tager udgangspunkt i brugerens behov.

Metoden kan også bruges som supervisionsmodel til at optimere plejen generelt.

Metoden er tæt forbundet med Tom Kitwoods teorier.


Videooptagelser af samspil mellem brugeren og medarbejderen bruges til at finde frem til det positive, der kan bygges videre på.

Ud fra teorien om, at der i ethvert samspil er noget positivt og noget der kan bygges videre på. Vi skal bare finde det, og det er, hvad vi gør med Marte Meo metoden.

Ved hjælp af Marte Meo metoden får vi redskaber til at forstå samspil og sætter fokus på kommunikation og signaler.

Jeg underviser i på SOSU skoler i Jylland og på Sjælland i Marte Meo og demens samt giver supervision på de enkelte institutioner.

 
 
 
 
 
martemeocenter.dk  |  Dorte Nikolajsen  |  Lillegade 25, 8500 Grenaa  |  24 43 89 28  |  kontakt@martemeocenter.dk
 
 

Vi har 10 gæster online