martemeo center

Marte Meo betyder at arbejde ved egen kraft. Metoden er udviklet af Maria Aarts, Holland. Metoden tager udgangspunkt i de ressourcer, som vi allerede har og ved hjælp af dem, at skabe den udvikling og ændring, som vi ønsker.

I Marte Meo metoden arbejder vi med filmklip af helt almindelige hverdagssituationer. Disse filmklip analyserer vi, hvorefter særligt konstuktive klip vises til den, der har ansvaret for relationen (den voksne, læreren, sosu assistenten, pædagogen m.v.). Herved skabes bevidsthed om hvad der sker i samspillet mellem de personer, som er filmede. Metoden er således meget konkret og den er meget effektfuld til at skabe forandringer og indarbejde nye måder at handle på.

Marte Meo metoden er ressourceorienteret og har afsæt i den humanistiske tankegang. Der er altid en mening bag vores handlinger, også de der virker uhensigtsmæssige. Derfor er filmoptagelser en fantastisk måde at se aktion og reaktion, selv de mindste detaljer har betydning i samspillet. En lille forandring kan have en enorm effekt.

Marte Meo betyder: "Ved egen kraft". Betegnel­sen kommer fra det l­atinske "mars martis" og refererer til, at vi al­l­e har iboende samspspilskompenetencer, som kan udvikles. Netop disse findes og fremhæves via filmklippene.

Marte Meo metoden hører teoretisk til i den moderne udviklingspsykologi. Derfra ved vi, at det er af helt afgørende betydning, at barnet skal have nær og positivt samspil for at udvikle sig til et psykisk og socialt sundt menneske. Vi ved også, at et menneske, som ikke har fået det rette samspil, kan få mulighed for at udvikle sig senere. Det er i disse faser Marte Meo metoden kan bruges.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
martemeocenter.dk  |  Dorte Nikolajsen  |  Lillegade 25, 8500 Grenaa  |  24 43 89 28  |  kontakt@martemeocenter.dk
 
 

Vi har 11 gæster online