martemeo center
 

Uddannelser

Sundhedsplejerske

Marte Meo supervisor, har arbejdet med Marte Meo fra 1997

Systemisk og narrativ uddannelse, 6 år

Har taget 4 levels narrativ terapiuddannelse hos Maggie Carey, Adelaide

Psykoterapeut, MDP

 

Dorte Nikolajsen
 

Arbejdsfelt

Uddanner Marte Meo terapeuter i hele Dk

Afholder grundkurser

Supervision i børnehaver og skoler

Underviser på SOSU skoler i Jylland og på Sjælland

Giver supervision på plejehjem, specielt demens afdelinger

Yder konsulentbistand i institutioner

Foredragsvirksomhed i institutioner og skoler. Forældrekurser

Systemisk og narrativ familieterapeut og supervisor. Samtaler. Familiebehandling

Planlægger af Uge 11 i Danmark, Marte Meo

 

Formand for Marte Meo foreningen i Danmark


Medlem af STOK’s bestyrelse. 
Årsmøde ansvarlig og kasserer.
(Dansk Forening for Systemisk og Narrativ Terapi Og Konsultation)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
martemeocenter.dk  |  Dorte Nikolajsen  |  Lillegade 25, 8500 Grenaa  |  24 43 89 28  |  kontakt@martemeocenter.dk
 
 

Vi har 17 gæster online