martemeo center
 
 
 

Har været til Marte Meo konference i Freiburg maj 2014

I Tyskland arbejdes med Marte Meo på mange niveauer. Maria Aarts var formiddagens oplægsholder, hun underviste de 500 deltagere i nye Marte Meo tiltag i Verden. I Australien har Marte Meo International vundet en stor sundhedspris. Derudover var alle livsaldre repræsenteret i workshop. Blandt andet Simone A’JourDui som fortalte om tilbagemeldinger til børn, som gik i specielle skoletilbud. Spændende konference.

Bergen september 2014

Marte Meo Medical Kongres var 2. inernationale kongres i dette felt. Igen var de tyske undervisere på højt niveau. Hartmut Haegele indledte med at fortælle, at samarbejdet mellem læger og sygeplejersker i Tyskland ofte ikke er særlig god. Dette betyder, at megen energi går tabt – den går til misforståelser og ærgrelser fremfor til patienterne og samarbejdet med dem. Derudover skaber det udbrændte medarbejdere, der ikke føler sig hørt og set.

Derfor har han startet Marte Meo arbejdet i det medicinske felt, hvor man kan se, at arbejdet med Marte Meo skaber mindre udbrændthed og øger samarbejdet med læger og sygeplejersker og mellem forældre og plejepersonale. Marte Meo giver mulighed for at udvikle sig i det daglige med små supervisionssessioner.
Artikler om begge kongresser kan ses i "Marte Meo Nyt" fra dette år.

Nordisk kongres i Bergen september 2014 gav et rigt indblik i de felter, hvor Marte Meo anvendes i Norden. En spændende og meget faglig kongres.

 
 
 
 
 

Fantastisk dag med Maria Aarts i Århus

Josje Aarts

I Stakladen i Århus holdt en veloplagt Maria Aarts oplæg om Marte Meo. Hun havde i begyndelsen af dagen især fokus på det lille barn og tilknytning, og i løbet af dagen kom hun omkring arbejdet med relationer i mange af livets forhold.

Maia Aarts sagde blandt meget andet:
Om Marte Meo metoden set i forhold til andre metoder:
"Fordelen ved Marte Meo er at det starter, hvor den enkelte borger er. Vi skal tjekke, om det duer for den der har brug for hjælp, ikke for toppen af embedsmændene."

"Når et barn har et problem, skal vi ikke løse det for det, men hjælpe det med at løse det selv."

"Det er ikke et problem at børn spiller meget pc bare de osse kan andre ting, spille bold se naturen eller andet."

"Positiv Ledelse er så vigtigt".

Jeg har modtaget mange glade mails om dagen. Tjek hjemmesiden her, Maria kommer igen næste år. Dato endnu ikke kendt.

Se billeder og beskrivelse af dagen på det internationale MM website.

 
 
 
 
 

Hør indslag om Marte Meo metoden fra radio 24/7

Formand for Marte Meo Foreningen i Danmark, Dorte Nikolajsen.
Følg linket og start ved 37 min og 40 sek:
http://arkiv.radio24syv.dk/video/6543131/24syv-morgen-0705-13-07-2012-2

 
 
 

Dagens citat

„Med de senere års stigende viden om hjernens funktion – også hos spædbarnet og små børn – er der i flere studier dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem hjernens funktion og den omsorg barnet modtager, både den kærlige omsorg og den traumatiske.“

Else Gullestrup,  „At blive et med sig selv“, s. 29.
 
 
 
 
martemeocenter.dk  |  Dorte Nikolajsen  |  Lillegade 25, 8500 Grenaa  |  24 43 89 28  |  kontakt@martemeocenter.dk
 
 

Vi har 3 gæster online